O oddílu Plavčíků

Plavčík... Moderní doba nám z něj udělala svalovce v dlouhých červených plavkách, který bez mrknutí oka zachraňuje tonoucí ve vlnách pobřežních pláží nebo na znojemské plovárně. Nic proti tomu - pomáhat bližním, umět dobře plavat a znát základy záchrany není nikdy na škodu. Ale...

Plavčík... To je především hrdina klukovských snů, nejmladší člen posádky lodi, který se na stránkách knížek vydával za dobrodružstvím. Byla to doba těch nejodvážnějších mořeplavců, kteří na dřevěných plachetnicích poledník po poledníku a rovnoběžku po rovnoběžce odhalovali dosud skrytá tajemství naší planety. Objevovali nová moře i nové pevniny, ostrovy stejně jako kontinenty, a dováželi do Evropy vzácné koření, cizokrajné plodiny, ale také zlato, stříbro, drahokamy.

Plavčík... V našem oddíle je to odvážný kluk nebo sebevědomá dívka, ve věku předškolním nebo mladším školním. Především formou her, cvičení, rozvoje tvůrčích dovedností, písničkami a hlavně společnou prací v kolektivu stejně starých dětí je pod vedením zkušených vedoucích vychováváme v duchu skautského zákona. Všechny aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí a jejich schopnostem. Snažíme se o pestrý program, ve kterém má každý možnost být v něčem první - nejenom nejrychlejší, nejsilnější, ale také nejlepší malíř, zpěvačka, někdo umí házet míčem, někdo pozná květiny či zvířátka. Přestože se všichni hlásíme k demokratickým formám výchovy, jsme si vědomi možných rizik, a proto vedeme děti nenápadně k určité kázni a vnímání řádu.

Plavčíci! Scházíme se vždy ve čtvrtek v 16 hodin (doba trvání schůzky je hodina a půl) v areálu Centra volnočasových aktivit Stará vodárna Znojmo, ve které máme krásné a plně vybavené zázemí. Vždy se těšíme na jaro a léto, kdy se učíme pádlovat na pramicích P550 pod vedením našich vodáckých instruktorů.

Celoročně přijímáme nové členy ve věku od 5 do 8 let. V případě zájmu se přihlásit kontaktujte vedoucí oddílu nebo vyplňte elektronickou přihlášku. My se Vám ozveme a domluvíme se na podrobnostech Vaší první návštěvy.
Chcete-li nám napsat, využijte našeho emailu plavcici@vodaci.org.

elektronická přihláška