Železnice

Rámec

Hra je motivována stavbou železnice v USA a princip je volně převzat z počítačové hry Railroad Tycoon.

Hra má volný rámec, a tím pádem je velmi variabilní, co se týče jednotlivých konkrétních her. Do hry lze prakticky vložit jakoukoliv hru, protože jednotlivé hry se odráží v celkové hře pouze jako vydělané peníze.

Herní plán je reprezentován slepou mapou USA, na které jsou vyznačena jednotlivá města (červeně obyčejná a modře přístavy) s konkrétní velikostí (viz pravidla). Dále jsou vyznačeny jednotlivé státy.

Všechny ostatní náležitosti hry jsou uvedeny v pravidlech a ostatních přílohách.


Pravidla

 • Každá posádka představuje samostatnou železniční společnost
 • Za každý příchod na oddílovou akci dostane každý výplatu, a to:
  • družinovka 20 $
  • oddílovka 30 $
  • za každý strávený den na vícedenní akci 40 $
 • Na oddílovkách budou dále vždy nějaké hry, za které posádka nebo 1., 2. a 3. dostanou nějaké $
 • Peníze, které mají členové posádky, dávají dohromady a tvoří tím kapitál společnosti
 • Za tyto peníze mohou nakupovat koleje, stavět vlakové stanice a nádraží a kupovat lokomotivy (viz ceník)
  • vagony se nekupují
 • Princip stavění:
  • nejdříve zakoupit koleje a umístit je na mapě
   • je možné stavět i nenapojené koleje
  • poté postavit nádraží u kolejí ve městě
  • poté koupit lokomotivy
   • vlak vždy jezdí jen mezi 2 stanicemi a maximálně mezi stanicemi můžou být 2 vlaky
   • každý vlak má určitou životnost, která je vyjádřena v týdnech; po skončení životnosti je vlak nepoužitelný
   • vlak lze převelet na jinou trasu, ale musí být kolejově propojené
  • staví se vždy na konci oddílovky nebo večer na vícedenní akci
 • Každý týden se některá města rozrostou
 • Podle velikosti města a bonusů stanic a vlaků se každý týden (1 rok) spočítají vydělané peníze:
  • (veikost města + bonus za stanice a vlaky)*koef. 50$
   • započítávají se pouze aktivní vlaková spojení (tzn. pokud jsou spojena dvě města, jsou v nich stanice, ale nejezdí mezi nimi vlak, spojení není aktivní)
   • pokud z města vede více aktivních spojení, započítává se bonus města a stanice víckrát
  • počítá se vždy na začátku oddílovky
 • Budou objevovat zprávy typu:
  • Kdo první propojí východní a západní pobřeží, obdrží bonus___
  • Kdo první propojí město XXXXXXX, získá bonus___
  • Kontrola z finančního úřadu: zaplať___
  • a další
 • Pokud společnost bude potřebovat peníze, může prodat vlaky; cena závisí na stáří vlaku (viz ceník)
 • Na konci si hry se počítá celková hodnota firmy:
  • hotové peníze
  • vlaky (cena je podle ročního odpisu)
  • stanice (stanice 900 $, nádraží 2 000 $)
  • koleje se nepočítají

Ceník

Stavby

Bonus Životnost Cena
Pás kolejí 0 300 $
Vlaková stanice 0 1 200 $
Vlakové nádraží +2 2 500 $

Lokomotivy

Typ Bonus Životnost Cena Roční odpis
Northern 484 +1 4 800 $ 200 $
Class 01 462 0 5 1 100 $ 220 $
U1 -2 6 1 500 $ 250 $
Class EF 66 0 5 2 000 $ 400 $
Shinkansen +4 3 3 300 $ 1 100 $
FP45 -1 6 4 200 $ 700 $
DD40AX 0 6 5 400 $ 900 $
E60CP -1 5 6 000 $ 1 200 $
USA 103 +1 6 6 600 $ 1 100 $
Brenner 0 8 7 600 $ 950 $
Trans-Euro +1 7 8 400 $ 1 200 $
DD080-X +3 8 9 200 $ 1 150 $

Realizace hry

Hru jsme měli realizovanou tak, že herní plán visel na nástěnce. Okolo byly navíc ceník, důlužitá pravidla, obrázky lokomotiv a noviny (ukázky v přílohách). Koleje, stanice a nádraží se lepily na plán. Do okénka u nádraží a stanice se napsal název města. Vlaky se pouze připíchly špendlíkem a každý herní rok se vyškrtlo jedno pole. Pro lepší fungování je dobré mít fyzicky herní peníze a posádkám doporučit na začátku, aby si vedly účetnictví.

Přílohy

Další >