Nebe peklo ráj

Hra je volně převzata z ČLKVS Námořní akademie 2004, kde byla úspěšně sehrána tamními instruktory. Jedná se o její úpravu pro VO Neptun Znojmo na čtrnáctidenní tábor. Základní zaměření hry je na taktizování jednotlivých hráčů.

Technické zabezpečení

Ke hře je nutné mít minimálně jednu desetistěnnou kostku a pro každého hráče 6 špendlíků s jeho značkou. Dále je nutné pro hru vytvořit herní plán a 28 kartiček (4 x 6 kartiček (1-6 bodů; jednotlivci, kolektiv, survival, tajné bodování) + 4 žolíci (1-4 body)). Zároveň je dobré hru hrát tak, aby plán mohl být umístěn viditelně na nástěnce.

Popis hry

Hra je koncipovaná jako rámcová hra na dlouhodobou akci. Zahrnuje v sobě hry pro skupiny, pro jednotlivce, hru survival a další. Nejsou u ní pevně dané dílčí hry. Pro konkrétní realizaci je proto nutné zajistit dostatek her pro jednotlivce a kolektivy.

Realizace hry:

 • Na začátku hry má každý hráč 10 bodů (stojí na 10. poli od začátku hry).
  • Začátek hry = molo.
 • Hra je rozdělena na kola (většinou 1 kolo = 1 den).

Začátek kola

 • Losování kartiček
  • Zamíchá se balíček kartiček.
   • Organizátor vylosuje jednu kartičku z balíčku a otočí ji.
   • Poté postupně hráči nabízejí body, které za ni chtějí dát.
   • Postupně po směru hodinových ručiček ji další hráč může ocenit více body nebo ji odmítnout.
   • Poté, co se všichni hráči vyjádří, dostane kartičku hráč, který nabídl nejvíce bodů.
  • Pak se losuje další kartička (posouvá se začínající dražitel o jednoho hráče ve směru hodinových ručiček).
  • Celkem se vylosují 4 kartičky.
  • Po vylosování všech kartiček se hráči posunou na plánu vzad podle utracených bodů a vpřed podle součtu bodů na žebříčcích jednotlivých disciplín (viz. níže).
  • Je důležité, aby při dražení kartiček bylo zachováno stejné pořadí hráčů a dražba se tak střídala rovnoměrně mezi všemi hráči.
  • Pokud po posunutí skončí hráč na červeném poli, hodí si desetistěnnou kostkou a podle čísla musí splnit úkol (viz. níže). Pokud úkol ten den nesplní, musí ho další den opakovat. Opakuje tak dlouho, dokud ho nesplní.
 • Každá kartička má bodové ohodnocení (1 - 6 bodů).
 • Po losování má každý hráč 0 – 4 kartičky.
  • Hráč, jehož součet bodů na kartičkách je nejvyšší, se posune o jednu příčku výše na žebříčku Počet (ZWA odpovídá 1. stupni).
 • Každý hráč, který si vylosoval kartičku, se posune o jednu příčku výše na žebříčku konkrétní disciplíny. Pokud si vydražil žolíka, musí si nejdříve zvolit nějakou disciplínu).

Průběh kola

 • Hrají se hry podle toho, jaké karty se vylosovali, a to:
  • Hry pro jednotlivce
   • Výherce této hry se posune o jednu příčku výše na žebříčku Jednotlivci.
  • Hry pro kolektivy
   • Výherci této hry se posunou o jednu příčku výše na žebříčku Kolektiv.
   • Hrami pro kolektivy jsou myšleny hry, kde nehraje každý hráč sám za sebe, ale v kolektivu (dvojice, trojice, rozdělení hráčů na poloviny atd.).
  • Survival
   • Hráč si hodí desetistěnnou kostkou a podle čísla musí splnit úkol (viz. níže).
   • Pokud úkol splní, posune se o jednu příčku výše na žebříčku Survival.
   • Pokud úkol nesplní, hráč nepostupuje o příčku výše a znovu úkol neplní (dokud si jej znovu nevylosuje).
   • Pokud si hráč vylosuje úkol, který již jednou úspěšně splnil, losuje si znovu (každý úkol lze plnit jen jednou).
  • Tajné bodování
   • Hráč si hodí desetistěnnou kostkou a podle čísla musí splnit úkol (viz. níže).
   • Pokud úkol splní, posune se o jednu příčku výše na žebříčku Tajné.
   • Pokud není bod úkolem, ale jen postupem, hráč se po splnění neposouvá na žebříčku.
   • Pokud úkol nesplní, hráč nepostupuje o příčku výše a znovu úkol neplní (dokud si jej znovu nevylosuje).
 • Kolo končí odehráním všech disciplín, které se v něm losovali.

 • Pokud se někdo dostane na vrchol žebříčku u nějaké disciplíny, nasazuje novou vlaječku (počítají se potom obě vlaječky: 9 + ...)
 • Cíl hry je dostat se do nebe.

Červená pole

 1. Milost
 2. Postup/Sestup na nejbližší červené pole
 3. Postup o 3 pole vpřed
 4. Kámen
 5. Postup o 5 polí vzad
 6. Úkol dle Macka
 7. Jídlo s ponožkami na rukou
 8. Básnička u večeře pro vedení
 9. Bod Survivalu
 10. Postup o 5 polí vpřed

Survival

 1. Sníst jídlo uvařené dle receptu šéfkuchaře
 2. Přenocovat pod širákem
 3. Přenocovat pod kení
 4. Přeplav před večerkou 5x řeku tam a zpět
 5. Rozdělej oheň přírodní metodou / 3 sirky
 6. Plav 2 km za lodí
 7. Cesta dle Špenáta
 8. Noční buzení – info Radek
 9. Od ranního do večerního nástupu svoje jen boty, plavky, pokrývka hlavy
 10. 50 / 30 kliků – na dvakrát

Tajné bodování

 1. Oheň
 2. Jdi na pole soupeře v abecedě před tebou
 3. Postup o 3 pole vzad
 4. Hrnec
 5. Pokud jsi na bílém poli postup o 3
 6. Postup na nejbližší bílé pole
 7. Zabav oddíl po večeři na 30 minut
 8. Jdi na pole soupeře v abecedě pod tebou
 9. Sestup na nejbližší bílé pole
 10. Postup o 5 polí vpřed

Přílohy

< Předchozí Další >