Po stopách Járy Cimrmana

Rámec

Hra je motivována Divadlem Járy Cimrmana a jeho hrami. Hra má volný rámec. Pro každou dílčí hru je vybrána nějaká ukázka ze hry nebo semináře ke hře a na základě toho je vytvořena legenda a pravidla. Hlavním cílem je nejdříve se seznámit s osobností Járy Cimrmana a jeho dílem a na závěr se s ním i setkat.

Metodické poznámky:

 • hra se do velké části opírá o legendu o Járovi Cimrmanovi, proto by hlavní vedoucí měl znát alespoň několik her
 • hra je vhodná pro starší děti, aby dobře vynikl cimrmanovský humor
 • her je mnoho, a proto je zde mnoho možností, na co motivovat jednotlivé dílčí hry

Jednotlivé hry

Příklady několika her, které jsme hráli.

Cimrmanova truhla

Tato hra byla schválně zařazena jako první, protože v ukázce jsou hráči seznámeni s objevem Cimrmanovy pozůstalosti.

 • Typ hry: pohybová
 • Doba na hru: 1 hod
 • Doba na přípravu: dle množství sháněného materiálu
 • Počet hráčů: neomezený (2 skupiny)
 • Počet instruktorů: 1
 • Fyzická náročnost: střední
 • Psychická náročnost: nízká
 • Úryvek: část přednášky Jana Svěráka o nálezu truhly a následném výbuchu z divadekní hry Akt
 • Pomůcky: barevnéch papíry (dvě barvy) s okopírovanými fragmenty Cimrmanových vynálezů, her, fotografi s věnovaním atd.

Legenda

V obci Liptákov byla nalezena zamčená truhla. K otevření truhly byl přizván pirotechnik Šťáhlavský, který předimenzoval výbušninu. Vzácný obsah s pozůstalostí Járy Cimrmana byl rozmetán do okolí.

Pravidla

Skupiny hledají barevných papíry s okopírovanými fragmenty Cimrmanových vynálezů, her, fotografi s věnovaním atd. Jejich prvořadým úkolem je sestavit co nejvíce dokumentů. Pouze kompletní papíry jsou bodovány. V případě, že skupině chybí část papíru a druhá skupina jej našla, mohou se družstva domluvit na výměně. Vyhrává ta skupina, která má po skončení limitu více kompletních papírů.

Metodické poznámky

Čím více bude hráčů ve skupině, tím více je třeba nakopírovat dokumentů, nebo je možno dokumenty natrhat na víc částí.

Ke stažení


Cimrman a sport

 • Typ hry: sportovní
 • Doba na hru: podle počtu her
 • Doba na přípravu: individuální
 • Počet hráčů: neomezený (týmy)
 • Počet instruktorů: stačí 1 rozhodčí
 • Fyzická náročnost: přizpůsobitelná
 • Psychická náročnost: nízká
 • Úryvek: část přednášky ze hry Posel z Liptákova o Olympijských hrách a SUPU
 • Pomůcky: míče, branky,... (podle her)

Legenda

Podle ukázky si zahrajme na SUP a Olympijské hry.

Pravidla

Celá hra je vlastně turnaj ve sportovních hrách (fotbal, volejbal, běh, skok,...)

Ke stažení


Historická data

 • Typ hry: běhací + vědomostní
 • Doba na hru: 1,5 h
 • Doba na přípravu: 15 min
 • Počet hráčů: neomezený (2 skupiny)
 • Počet instruktorů: 2
 • Fyzická náročnost: střední
 • Psychická náročnost: střední
 • Úryvek: přednáška ze hry Blaník o nezapamatovatelných datech
 • Pomůcky: nastříhaná data a historické události (ve dvou barvách), kompletní seznam dat pro instrutory

Legenda

Cimrman se zabýval nezapamatovatelností dat historických událostí. Navrhoval mocnářům a géniům jeho doby, aby své významné činy a objevy uskutečnili v letech, která budou snadno zapamatovatelná. Pokuste se dát dohromady historická data s příslušnými událostmi.

Pravidla

Hráče rozdělíme do dvou stejně početných skupin. Každou skupinu má na starost jeden instruktor. V prostoru tak 100 - 200 m od původní pozice rozházíme rozstříhaná data a události. Od původní pozice vybíhají hráči a po jednom papírku jej nosí k původní pozici, kde se snaží hráči správně přiřadit data a události k sobě. Vyhrává ta skupina, která jako první správně přiřadí všechny data a události.

Příklady historických dat:

Datum Historická událost Datum Historická událost
770 př. n. l. 1. řecké olympijské hry 395 Rozdělení Římské říše na západní a východní
455 Zánik Říma - vypálen Vandaly 907 Zánik Velkomoravské říše
1212 Zlatá bula Sicilská 26.8.1278 Bitva na Moravském poli
1348 Založení Karlovy university 6.7.1415 Upálení Jana Husa
30.5.1434 Bitva u Lipan 12.10.1492 Objevení Ameriky evropskými mořeplavci
1519 Smrt Leonarda Da Vinci 24.8.1572 Bartolomějská noc
1606 Objevení Austrálie evropskými mořeplavci 21.6.1621 Poprava 27 českých pánů
1648 Konec Třicetileté války 1775 Bitva u Chlumce nad Cidlinou
1789 Velká francouzská revoluce 1879 Narození Alberta Einsteina
1879 Patentování žárovky 27.7.1896 4. kongres druhé internacionály
1.1.1900 Založení Australského státu 28.7.1914 Začátek 1. světové války
11.11.1918 Konec 1. světové války 28.10.1918 Založení samostatného Československého státu
1929 Začátek světové hospodářské krize 15.3.1939 Vznik protektorátu Čechy a Morava
1.9.1939 Začátek 2. světové války 2.9.1945 Konec 2. světové války
21.8.1968 Zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 19.11.1969 Založení Vodáckého oddílu Neptun Znojmo
2.3.1978 1. československý kosmonaut ve vesmíru 29.12.1989 Volba prvního postkomunistického prezidenta
1.1.1993 Rozdělení Československa a vznik samostatného Českého a Slovenského státu 11.9.2001 Útok na světové obchodní centrum
1.5.2004 Vstup ČR do EU

Metodické poznámky

Podle složení hráčů může instruktor při kotrolování hráčům radit. Každý instruktor by měl vědět alespoň něco o každé historické události, co je na seznamu.

Ke stažení


Defenestrace

 • Typ hry: akční
 • Doba na hru: 10 min
 • Doba na přípravu: 15 min
 • Počet hráčů: neomezený (2 skupiny)
 • Počet instruktorů: 2
 • Fyzická náročnost: střední
 • Psychická náročnost: nízká
 • Úryvek: přednáška o defenestraci ze hry Blaník
 • Pomůcky:20 balónků dvou různých barev (tj. celkem 40 ks), nit, krepáky stejných barev jako balónky

Legenda

Úkolem je ukázat předkům, jak by měla vypadat zdařilá demokratická defenstrace.

Pravidla

V přízemní místnosti se dvěma okny jsou zástupci z každé skupiny. Jejich úkolem je vyhodit co nejvíce balónků vlastní barvy jedním oknem ven. Druhá část skupiny je venku a snaží se druhým oknem hodit co nejvíce balónků protihráčovy barvy dovnitř. V ruce může mít hráč jen jeden balónek. Po deseti minutách hra končí. Skupina, která má víc balónků uvnitř, prohrává. Instruktoři hlídají praskání balónků. Faul je když hráč praskne vlastní balónek (plusový bod). Praskne-li balónek cizí, nic se neděje.

Metodické poznámky

Hráči jsou označeni krepáky v barvě balónku se kterými hrají.
Poměr rozdělení týmu (venek x vnitřek) je na volbě skupiny.

Ke stažení


Blaničtí rytíři

 • Typ hry: sportovní soutěže
 • Doba na hru: 3 h
 • Doba na přípravu: 20 min
 • Počet hráčů: neomezený (2 skupiny)
 • Počet instruktorů: 4
 • Fyzická náročnost: vysoká
 • Psychická náročnost: nízká
 • Úryvek: hra Blaník, přednáška o hoře a souboj rytířů s meči(dobrá jako video)
 • Pomůcky: lano, 2 deky, provazy, rohlíky, kolíčky, poleno, 2 šátky

Legenda

Jednotlivá vojska (Moravské pole, Lipany, Bílá hora), pořádají mezi sebou turnaj.

Pravidla

Jedná se o soubor 7 her (Burlak, Dekomlat, Hod polenem, Kohoutí zápasy, Kolíčkovaná, Pískající Cikán, Skok do dálky). Oddíl je rozdělen do dvou skupin, které bojují proti sobě. Hry se hrají systémem "pavouk", vždy musí být proti sobě hráči z rozdílných týmů. Skupina sama nasazuje jednotlivé hráče do hry, přičemž hráč může být nasazen znovu až po vystřídání všech hráčů z týmu.

Jednotlivé hry:

Burlak
Jedná se o klasickou přetahovanou.

Dekomlat
Každý z hráčů má deku svázanou do válce a zavázané oči. Ostatní stojí v kruhu (průměr cca 5 - 7 m), uvnitř kterého se hráči pohybují a snaží se třikrát dekou zasáhnout protihráče. Kdo to stihne dříve, vyhrál.

Hod polenem
Házení polenem do dálky. Tato hra se nehraje systémem "pavouk", ale všechny hody se zapíší, v rámci skupiny sečtou a zprůměrují.

Kohoutí zápasy
Je vytvořen kruh z provazu (průměr cca 5 m). Hráči skáčou po jedné noze a ruce mají založeny křížem na prsou a vzájemně se snaží vytlačit z kruhu. Hráč, který se dotkne jinou částí těla země, než je noha na níž skáče, také prohrál.

Kolíčkovaná
Každý hráč má mezi dvěma prsty kolíček a mezi ním kousek papíru. Kdo jej udrží nejdéle, vyhrál. Hrají všichni hráči naráz.

Pískající cikán
Všichni hráči na povel začnou jíst rohlík. Kdo jej sní nejdřív a zřetelně pískne, vyhrál.

Skok do dálky
Klasické skákání do dálky. S vyhodnocením to je stejné, jako u hodu s polenem.

Ke stažení


Lékařství

 • Typ hry: pohybová + vědomostní
 • Doba na hru: 1 h
 • Doba na přípravu: 15 min
 • Počet hráčů: neomezený
 • Počet instruktorů: 5
 • Fyzická náročnost: střední
 • Psychická náročnost: střední
 • Úryvek: povídání o Cimrmanově zubařském putování ze hry Švestka
 • Pomůcky: formulář s informacemi pro každého instruktora, lístečky s pojmy

Legenda

Jára Cimrman byl kromě jiného i zručný lékař. Úkolem hráčů je se poučit z Cimrmanova testu všeobecných zásad první pomoci.

Pravidla

Hráči dostanou nakopírovaný Cimrmanův test a písemně vysvětlí pojmy, které znají. I ostatní pojmy musí postupem času vyplnit. Pomuže jim v tom instruktor, který ovšem nepomáhá zdarma, ale pouze za bodovou úplatu (přímá odpověď je za pět bodů). Hráči mají možnost nasbírat body na čtyřech stanovištích (fyzické, logické, zručnostní, silové). Úkoly mohou být plněny i několikrát po sobě. Stanoviště musí být správně bodově ohodnocené, aby hráči byli nuceni úkoly střídat.

Příklady pojmů:

Pojem Význam
Dendrologie Nauka o dřevinách (část botaniky)
Endokrinologie Oddělení zabývající se chorobami žláz s vnitřním vyměšováním
Entomologie Nauka o hmyzu
Esteziologie Nauka o smyslových ústrojích
Filologie Nauka o jazyce a literatuře (jazykověda)
Gnoseologie Teorie poznání
Hematologie Nauka o krvi
Ideologie Nauka o ideách a jejich původu (idea - základní nosná myšlenka)
Interna Vnitřní lékařství - onemocnění srdce, cukrovka,...
Kosmochemie Chemické procesy ve vesmíru
Likvidace Zrušení, odstranění
Lingvistika Zkoumání jazyka, jeho zákonitostí
Megalomanie Chorobné velikášství
Mumifikace Odumření a vyschnutí částí těla bez přítomnosti infekce
Nacionalismus Ideologie, která jednostranně zdůrazňuje význam národa
Onkologie Nauka o nádorových onemocněních
P.F. Per feliciter - přání štěstí
P.S. Postskriptum - dodatek v dopise
Pseudologie Chorobný sklon ke lhaní
Publicistika Žurnalistická, spisovatelská činnost
Redundance Nadbytečný, nehospodárný
Sakristie Místnost k úschově bohoslužebných předmětů
Šovinismus Nadřazenost
Technologie Nauka a praktická metoda zpracování hmoty nebo polotovaru ve výrobním procesu
Terminologie Názvosloví (odborné)
Tokologie Porodnictví, nauka o porodech
Uranologie Nauka o hvězdářství
Urologie Choroby močových ústrojí a ledvin
Vegetace Rostlinstvo
Zymologie Nauka o kvašení

Ke stažení


Kroužkování komárů

 • Typ hry: běhací
 • Doba na hru: 15 - 30 min
 • Doba na přípravu: 5 - 10 min
 • Počet hráčů: neomezený
 • Počet instruktorů: 4
 • Fyzická náročnost: vysoká
 • Psychická náročnost: nízká
 • Úryvek: povídání o Cimrmanově metodě dvou luceren a o krožkování komárů (dílo Odskok od Cimrmana do lázní Kožich)
 • Pomůcky: stopky (hodí se dvoje), dvě čáry vyznačené třeba provazy, tužka, papír

Legenda

Podle audio ukázky komáři, a hmyz obecně, hodně vydrží. Ověřte si vaši výdrž.

Pravidla

Zvolíme dvě čáry od sebe vzdáleny přibližně 50 m. Rozdělíme oddíl na dva vyrovnané týmy. Určíme počáteční čas 40 s. Za tuto dobu se musí všichni hráči dostat ke druhé čáře. Po uběhnutí času dostávají hráči povel, aby opět vyrazili ke druhé čáře. Za každého doběhnutého člověka v určeném čase se týmu připočte bod. Člověk, který v časovém limitu nedoběhne, vypadává. Časové limity postupně zkracujeme (záleží na uvážení). Hráč, který zůstane poslední (bude-li takový), získává týmu 10% bodů z celkového počtu bodů dosaženého lepším týmem. Podle prostého součtu bodů získáme vítězný tým.

Metodické poznámky

Hra se dá ztížit horším terénem (např. cesta je do kopce).
Je téměř nutné, aby u každé čáry stáli dva instruktoři. Jeden, který měří čas skupině, která k němu přichází, aby je mohl ve správný čas vypustit do dalšího časového úseku a druhý, který zapisuje děti, které nestihly dojít ve stanovený čas.

Ke stažení


Rozhovor s Cimrmanem

 • Typ hry: pohybová + přemýšlecí
 • Doba na hru: 2 h
 • Doba na přípravu: 30 min
 • Počet hráčů: neomezený
 • Počet instruktorů: 2 - 3
 • Fyzická náročnost: střední
 • Psychická náročnost: střední
 • Pomůcky: herní plán s vyznačenými pozicemi stanovišť, papíry ke stanovištím, otázky k doktorovi, obrázky pro každého hráče (trilobit, brouček, mapa, recept)

Legenda

Cesta po stopách Járy Cimrmana se přiblížila svému konci a vám už jen chybí si s ním konečně promluvit.

Pravidla

Herní území je zaznačeno v mapě, na níž jsou vyznačena stanoviště písmeny abecedy. Na jednotlivých stanovištích jsou papíry, které vypadají takto:

Název stanoviště (Vlakové nádraží):
Popis stanoviště (Stojíte pod nádražními hodinami, za chvíli jede vlak a nutně potřebujete na záchod. Co uděláte?)
Možnost 1
(Počůrám se)
Možnost 2
(Jdu na záchod)
Možnost 3
(Skočím pod vlak)

Z druhé strany možnosti vašeho výběru je napsáno, co se následně stalo. Např.:

 • pod možností 1: Pán vedle se pohoršuje: "Fuj, takové velké dítě a pořád se počurává." Leč vlak právě přijel a vy spokojeně nastupujete. Jděte na stanoviště K;
 • pod možností 2: Na záchodě vás okradli, jdete si tedy stěžovat na polici. Jděte na C

Můžete si vybrat vždy jen z jedné možnosti a musíte se řídit pokyny, které jsou na druhé straně. Pokud máte odložit jednu z vašich věcí (např. zbraně...), nebo peníze, odložíte je do připravené obálky. Všechny věci před hrou podepište.

Pokud jste již jednou byli na nějakém stanovišti, můžete se k němu opět vrátit, ale až po splnění úkolu u stanoviště, na kterém se nacházíte (příklad: Byl jsem na stanovišti A, B, C. Nyní jsem na K a otáčím některou z možností, ta mě odesílá na A, kde jsem již jednou úkol plnil. Mohu se tedy rozhodnout, že půjdu na stanoviště A, B, nebo C. Z žádného jiného nemohu obracet karty.).

Pod označením stanovišť II a III naleznete člověka, kterému řeknete, jdete-li na stanoviště II, či III a následně na to se dozvíte, co máte dělat. Pokud máte jít k Barmanovi, naleznete jej podle mapy. Další nejasnosti při samotné hře budete řešit s Barmanem.

Interaktivní verze hry

Ke stažení

< Předchozí