25.9.2004 - Noční hra

Sešli jsme se v malém počtu v 17:00. Rozdělili jsme se na Římany a Galy. Římané - já, Martina, Kristýna a Michal. Galové vždy byli na Asterixe (2) a Obelixe (1). Lucka (1) a Dan (2), Soňa (1) a Barča (2), Anička (1) a Janička (2), Jamajka (1) a Jitka (2). Galové měli za úkol každá dvojice najít tři kouzla a předat je knize Vojtovi. Na zadku měli ocas, který jsme jim my, Římani, brali. Když jsme jim ho sebrali, odnesli jsme ho Davidovi na Káru nebo Radkovi na Václavák. Oni si k nim museli pro druhý. V 19:45 jsme skončili. Římani vyhráli, protože se Galům nepovedlo posbírat kouzla. Nejméně krát byl chycen Daneček, a to jednou. Nejvíce jsem jich pochytala já. Po vyhlášení výsledků jsme se rozešli do svých domovů.

Radka P.

< Předchozí Další >