úterý 8.7.2003 - Hubertus - Vojkovice

Mlčící zpověď

Začnu krátkou kritikou našich starších, kteří měli možnost splnit velice prestižní tři orlí pera. Jejich první pokus o mlčocha byl i jejich poslední, pak to vzdali i přesto, že motivace byla velká, neboť zde (na táboře) byli i takoví borci, jako Honza Blažíček aj. Samozřejmě, když si řeknou: "To nejde!", tak to nikdy nemůže jít. Zvlášť když se o to ani nepokusí. Chtěl jsem jim dokázat, že to jde. A ono to šlo! 24 hodin mlčet je naprostá pohoda a člověk si všímá i věcí, kterých by si za normálních okolností nevšiml – gesto, které naprosto mění význam věty, mimika obličeje atd. Vše vidí s větším nadhledem a Ivoš, Macek, Radek a Zdeněk to nezažili, protože se o to ani nepokusili. Jsou to béčka, sralbotky a hlavně nemají tři orlí pera. Konec kritiky.

Ráno se vstalo do nic moc počasí. Přesto slíbený výcvik na peřeji Hubertus začal podle plánu. Naše drahá děťátka začala jezdit a já, mlčící, jsem naprosto neuvěřitelně trpěl, protože to, co předváděli, byla naprostá tragédie. Náklon žádnej a radši pomlčím o protináklonu, což jsme cvičili celé jaro u loděnice, když byla voda. S výcvikem jsme skončili po jedné rozbité lodi a jedněch naražených zádech.

Další plavba probíhala za normálních podmínek. Chvilku pršelo, chvilku svítilo, chvilku se cákalo, chvilku se koupalo, chvilku se cvakalo. Na oběd nás dojeli kamarádi skauti z Liberce a hned bylo proti komu bojovat. Všichni ze Znojma a z Liberce bojovali proti Janě a stejně byla Jana v přesile.

Na závěr této kroniky bych si chtěl opět postěžovat vám, pozdějším čtenářům. Zákeřný útok na mě. Jak jste již pochopili, já mlčel. A Macek se schválně cvakla a narazila si záda v oblasti ledvin, což potřebovalo vyšetření a rozhodnutí, zda nemocnice nebo převoz autem aj. To vše udělala s jedním podlým záměrem, abych promluvil, ovšem narazila na silnou vůli. A vyšetření bylo vedeno psanou formou. To ovšem nic nemění na tom, jak sprostý, podlý a zákeřný útok byl veden na mou osobu.

Děkuji této kronice, že jsem si mohl vylít srdce a uklidnit svou rozjitřenou mysl. Díky! Díky! Díky!

zapsal Davídek Krtek

Přejít na:
28.6.   29.6.   30.6.   1.7.   2.7.   3.7.   4.7.   5.7.   6.7.   7.7.   8.7.   9.7.   10.7.   11.7.  
< Předchozí Další >