Pololetní prázdniny na Gabčině chatě

čtvrtek 31.1.2002 - Den první - Příjezd

Sešli jsme se na autobusovém nádraží a jeli autobusem až do Zálesí. Odtud jsme se vydali vstříc několikadennímu dobrodružství. Za chvíli jsme dorazili na chatu. Jako první úkol bylo zajistit vodu a dřevo. Pro vodu jel David a Vojta po ledě. Já s Ivošem jsem měla za úkol obhlédnout terén. Ostatní hned začali připravovat dřevo. Pomale se začínalo stmívat.

Uvařila se polévka na večeři, ale všichni měli zásoby z domu, takže ještě zbylo. Večerní program byl čistě přírodopisný. Dozvěděli jsme se, že se v okolí vyskytují zvláštní druhy zvířat. Naším úkolem bylo vyfotit či nakreslit tento druh a následně ho všem ostatním popsat a co nejvíce přiblížit. To trvalo téměř do večerky. Tedy pak byla půl hodina na hygienu a tak. Pak většina lidí šla spát, ostatní je rušili jejich povídáním!! :-( Jinak, noc byla dobrá!!!

Jana

Dodatky - Výprava pro vodu

Já a David jsme se vydali s Vertexkou pro vodu. Přes Vertexku jsme se dostali ze břehu na led. Na ledě jsme táhli loď za sebou. U druhého břehu jsme na ledě nasedli na loď a sjeli do vody. Chvíli jsme jeli podél břehu. Pro velikou námahu a pomalou plavbu jsme vystoupili a skoro celý zbytek cesty jsme koníčkovali ze břehu. U skal jsme se dostali zase na led. Dotáhli jsme loď k protějšímu břehu zátoky a odtud jsme opět koníčkovali. Jakmile jsme dojeli k prameni, vymyli jsme konve a začali jsme je naplňovat. Během napouštění se setmělo. Cesta zpět byla téměř stejná, až na nehody. Nejdříve si David namočil botu. O 5 minut později jsem následoval jeho příkladu. K chatě se nám loď vlekla velice těžce - přimrzala k ledu. Nakonec jsme díky světlu od břehu (ne) bezpečně dorazili ke břehu. Toť asi vše.

Permoník


pátek 1.2.2002 - Den druhý - Lupiči

pro Janu a Ivoše:
U rozcestí leží bílý klacek přes cestu, jeho konec blíž stromu ukazuje přibližný směr k věcem. Dojděte úplně až na Petrovy skály. Mapu máte mezi věcmi u kotlíku.

Vzbudili jsme se v pět hodin ráno a museli se vydat honit lupiče. Vydali jsme se na Petrovy skály, kde jsme udělali oheň a uvařili si polívku. Kolem osmé přišel David a spolu s ním jsme se vydali po stopách lupičů. Za Chvalaticemi jsme našli krvavé stopy a chvíli na to i lupiče. Došlo k bitce, ve které se nám podařilo jednoho lupiče zabít, a z jednoho jsme vyrazili, kam ostatní utekli. Tak jsme se vydali dál směrem na Kopaninky. Tam jsme pobili ostatní, až na dva, kteří uprchli. Ti běželi na Cornštejn. Tam jsme je dostali a odsoudili.

Pak jsme došli na Pavlovu chatu, kde jsme hodlali dnes nocovat. Po krátkém odpočinku byla vyhlášena Kuličkyáda. Každý si vyrobil vlastní překážku a hra začala. Počítalo se, na kolik šťouchů se podaří dráhu zdolat. Vyhrála Lucka (103), druhý Ivoš (112), třetí Pavel (130). Pak byla večeře a hrálo se na kytary, ale všichni byli unavení, takže se šlo spát.

Jana


sobota 2.2.2002 - Den třetí - Návrat

Když jsme šli zpátky z Pavlovy chaty na Gabčinu, dali mi do batůžku rostlinný olej. Vůbec jsem nečekala, co se stane. Šli jsme v klidu a v pohodě. V Bítově jsme se naobědvali a šli dál. Došli jsme do Chvalatic, najednou jsem dostala hlad. A já, že si vytáhnu něco k snědku. Pomalu jsem začala vytahovat věci. Ze všeho kapala nějaká voda. Lekla jsem se, že je to ten olej, a taky že jo. Spacák jsem měla na povrchu úplně mokrý, ale uvnitř jen málo. Také jsem měla mokré šaty a ostatná věci. Nakonec jsem druhý den zjistila, že jsem se ani nenajedla.

Začala se vařit večeře - cappippao. Mezitím se hrály "medvědlušky". Děcka to asi bavilo, protože byli všichni uhonění a večeři celou snědli. Pak byla vyhlášena večerka.

Hanka


neděle 3.2.2002 - Den čtvrtý - Odjezd do Znojma

Když jsme se ráno probudili a uvědomili si, že už dnes jedeme domů a k tomu ještě ten úklid! Bylo nám smutno :-( Udělala se jednoduchá snídaně a poté tolik oblíbené balení. Když měli všichni sbaleno, nastoupily naše slečny uklízečky a šlo se na věc. Za chvíli byla Gabčina chata v takovém stavu, ve kterém jsme ji našli, možná i v lepším.

Vydali jsme se směrem k Zálesí na autobus. Měli jsme ještě čas, takže se na rozcestí hrála schovka. Ta byla vynikající. Na zastávce jsme ještě museli delší dobu čekat. Pak přijel autobus a my dojeli do Znojma. Výlet byl super a už se těším na další.

Jana

< Předchozí Další >