SkVoKuLeČeK

skautský vodní kurz a lesní čekatelský kurz 18. - 26.8.

sobota 18.8.2001 - Den první - Příjezd

Nejdříve jsme se konečně ve vlaku já + Hanka + Vojta sešli. Cestou jsme hráli na kytaru a zpívali. Bylo to fajn. Až jsme dojeli kolem 11:00 k Mladé Boleslavi. Tam jsme se potkali s holkama z Jablonce a i odjinud, ale nevím odkud, a nadále jsme pokračovali společně. Vystoupili jsme v Březnu a uviděli Šrouba (1. člena instruktorského týmu).

Rozdělili jsme se na 4 skupinky po šesti. My jsme vyrazili jako poslední! Hned na začátku jsme malinko bloudili, ale potkali jsme toho, koho jsme měli, a ona nám dala otázku: "Dorůstá hroznýš královský větších rozměrů než krajta mřížkovaná?" Odpověď zní ne. Já jsem odpověděla dobře - inspirací mi byly americké filmy. Pokračovali jsme dále, až k další osobě, ta se nás zeptala, jestli první loď dovezli z USA. Odpověď zní ne. Kupodivu jsem i zde odpověděla dobře. Jsou z Kanady! Dále jsme došli do Žerčic k chatě číslo 39, kde jsme se napili a další skautka nám dala otázku: "Vyskytují se v ČR volně želvy?" Odpověď zní ano. I zde jsem svůj úkol zvládla a odpověděla správně. Želvy žijí na jižní Moravě. Když jsme došli do tábořiště, začali jsme stavět stany s podsadou (pěkně hloupý!!!). Pak byla večeře (něco na způsob HVD) a následovaly hry. Pak Vezírova přednáška o hvězdách.

Celý den byl krásný a hlavně byla prča. Ale jsem strašně unavená. Tuto kroniku píši na hlídce ve 4:26. Za chvíli půjdu spát. Ale nenudím se, protože chodím na špendlíky, které jsou tu supr, ale začíná mi z toho být špatně. Dobrou noc.

Jana

PS: Vyfasovali jsme super červeňoučký trička!


neděle 19.8.2001 - Den druhý

Ráno nás v 7:00 něžně vzbudila hudba a Evča s Lůcou nám protáhly tělíčka a den se začal. Po snídani (rohlíky + marmeláda + nugeta) byl nástup a po té rozprava s Vezírem o krojích. Potom začala série Ice-breakers. My - já, Fižďa, Bobo, Karkulka, Pepino, Vojta a Řízek jsme začínali u Juppa. Úkolem bylo nejlépe vyletět na takový posed, ale bez pomoci jeho nohou. Snažili jsme se postavit lidskou pyramidu, ale marně. Nakonec se nám podařilo (vlastně klukům) dostat provaz skrz díru a Vojta vylezl. Byl první, ale taky poslední. Časový limit vypršel. Druhý úkol nám dal Šroub. Po super bahnité cestě nás dovedl na okraj pole. Tam nám po dvojicích svázal nohy a ruce, zavázal oči a my se brodili bahenní lázní.

Poslední úkol pro nás měla Lůca - pád důvěry. A tak jsme padali čelem, po zádech, po slepu, s rozběhem. Po svačině následovala hran Vargantua: pravidla byla vcelku jednoduchá. Na ploše lesa, která byla ohraničena cestami, se rozprostíralo moře. Na každé křižovatce cest byl přístav. V každém přístavu byla možnost zakoupení nebo prodání nákladu (železná ruda - 3b, obilí - 2b, hnědé uhlí - 1b). Každá komodita měla svůj bodový zisk. Úkolem bylo převézt lístky označující náklad do jiného přístavu. Přitom záleželo odkud kam a hodnoty na lístcích se násobili příslušným číslem (kratší stěna 1x, delší stěna 1,5x, úhlopříčka 2x). V případě, že některý přístav už nemá, co dávat, prodává přivezené zboží s dvojnásobnou hodnotou.

Odpoledne byl druhý díl Ice-breakers. Nejprve jsme byli s Juppem. Se zavázanýma očima jsme stavěli obrázek z lana způsobem, že jsme se každý lana drželi a různě jsme se proplétali. Pak jsme stavěli most. První si lehl na zem na břicho, druhý po něm přelezl a položil se za něj atd. Potom následovala hříčka Běžící pás: všichni se položí vedle sebe, první válí sudy po ostatních a musí se dostat na konec. Po něm následují všichni ostatní.

Od Juppa jsme zaběhli k Lidušce a Kvítkovi. Po oné blátivé cestě jsme se dostali k poli a kolem něj byly lístky. Na každém byl anglický výraz a jeho překlad. My jsme si měli vše zapamatovat a jít zpátky to do tábora napsat. Večer byl slavnostní zahajovací oheň. Ve 22:45 jsme šli spát a v 23:30 (+/-) nás vzbudili. Sešli jsme se před budovou a po jednom vcházeli dovnitř. Hned za dveřmi nám Lůca vrazila na hlavu černou kápi a na krk nám strčila šňůrku. Podle písmen jsme se rozdělili a čekali. My - ? - jsme šli až poslední s Juppem. Prošli jsme lesem (no, skoro proutíkali) a udělali jsme takové kolečko a vrátili se zpět do tábora (vlastně 3/4 cesty jsme se museli krýt hned, jakmile někdo zasvítil nebo vystřelil). Byla to sranda. Celá akce měla jednoduchý námět: Byli jsme androidi, kteří uprchli, protože chtěli odhalit tajemství svého stvoření. Po cestě jsme získali mikročip, díky jemuž jsme v táboře zjistili, že nám zbývá 1 rok života, v pozemském čase asi 10 minut. Naším úkolem bylo napsat, co bychom chtěli dělat poslední den našeho života. Asi ve čtvrt na pět jsme šli spát.

Hanka

PS: Taky jsme se před večeří s Práškem učili pravidla softbalu.


pondělí 20.8.2001 - Den třetí

Budíček byl dnes v 8:45 písničkou Zlaté střevíčky. Okamžik po budíčku a probuzení osazenstva tábora jsme šli ničit epidemii brouků kousáků, které představovali papírky s obrázkem brouka. Brouky jsme směli sbírat pouze ústy bez použití rukou. Když jsme z trávy vysbírali celou kolonii, dovedli nás k lavoru s vodou s tím, že máme brouky potopit na dno. Po zmáčení obličejové části hlavy jsme se odebrali nasnídat vánočky a kakaa.

Po snídani jsme měli 25 minut volného času, který každý využil po svém. Pak jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna se učila praxi softbalu a druhá prodělávala základy psychologie s Vezírem a rovering. Přišla svačina (jogurt s bulkou) a po ní si to obě skupiny vyměnily.

Delší chvíli před obědem jsme strávili koupačkou, při níž se zúčastnění vyřádili. K obědu bylo rizoto s kečupem a sýrem. Po obědě byl krátký rychlokurz slaňování a šplhání s Juppem a delší rychlokurz plavání se Šroubem.

Pak měla přijít hra Dostihy a sázky, ale kvůli nepříznivému počasí jsme se stáhli do budovy, kde jsme hráli sociologickou hru vedenou Juppem, přerušovanou mezivyhodnocováním a Vezírovými vložkami "kultury".

Spát jsme šli docela pozdě, někteří bohužel do vytopených stanů.

Permoník

PS: Před sociologickou hrou byl nástup v tričkách, kde jsme se toho dozvěděli málo, díky tomu, že Prášek neumí mluvit srozumitelně.

PPS: Vlajky nebyly vztyčeny slavnostně, jelikož byly vztyčeny před budíčkem. Nebyly ani sundány slavnostně, jelikož byly sundány na počátku bouře.


úterý 21.8.2001 - Den čtvrtý

Ráno jsme se probudili a byla rozcvička formou přetahované. Snídaně - rohlík se sýrem. Pak měly být na programu lehce náročné hry. Ale jelikož jsme na úkor Vezíra začali protestovat, že chceme sedět, tak jsme seděli. A to tak, že v zabláceném poli se posouvat bok po boku v sedě, takže na konci jsme byli od bahna všichni. Pak byla koupel a svačina. Po té byla přednáška metodiky a struktury Skautu. Pak byl oběd = brambory + květák na mozeček. Pak odpolední zápraží.

Poté jsme hráli diskusní hru - Žmlvovo vyprávění. Pak jsme poznávali ptáky, rostliny a hady podle obrázků. HRŮZA! Na svačinu byl puding. Pak následovaly přednášky o bezpečnosti. K večeři byl guláš. Docela dobrej. Večer se hrála hra Ostrovy. Jeli jsme parníky po mapě a měli se co nejrychleji dostat na konec. Pak byla večerka.

Jana


středa 22.8.2001 - Den pátý

Ráno byly na programu ručprčky, dle vlastního výběru. Já jsem si čmárala na šutry a posléze je drátovala. Bylo to super. Kvítko, ačkoliv byl vedoucí, nevěděl, jak se to dělá. Já byla jediný zájemce. Nejvíc se asi měli malovači na hedvábí, protože to, co jim lezlo z pod rukou bylo nádherný. Po obědě jsme si chvíli povídali s Vezírem a hned potom klusali za Raduš a Lůcou do klubovny. Měly pro nás připravenou jednu hříčku a sice to, že na připraveném listu měly napsaných přes 50 činností, které se musí udělat před nebo po táboře a my měli zařadit, do kterého měsíce patří daná činnost. Byli jsme druzí. První vyhráli stůl vedle a ona byla buchta, ale rozdělili se.

Následovala hra 17 návratů jara. Na místě byly rozmístěny stanoviště a naším úkolem bylo, co nejlépe splnit úkoly 1 - 6. Zároveň byl v našich řadách tzv. double, který měl za úkol hru kazit ve prospěch některé jiné skupiny a v cíli jsme ho měli odhalit. Úkoly: 1 = test, 2 = cvrnkání trasy míčkem, 3 = bez dotknutí země se přehoupnout přes menší vzdálenost, 4 = překonat určenou dráhu (všichni máme svázané nohy), 5 = vzduchovka, 6 = absolvovat malý úsek tak, abychom se dotkli jen 10 rukama a 2 nohama. Bylo to docela těžký. Po návratu večeře - čočka. Těsně před ní vybral Prášek 3 režiséry a nechal je vybrat si mužstvo a za večer jsme měli ztvárnit každý jinou hru.

My jsme si vybrali Zmoudření dona Quijota od Viktora Dyka. V podstatě jsme se drželi scénáře a ani moc neuhýbali dějově, ale zkrátili jsme to na půl a já už jsem to dovyprávěla. Nejlepší to měla divadelní společnost ruských sabotérů, kteří dělali parodii na Gogolova Revizora. Dost jsme se nasmáli i u další hry Káji Žmlva Ze života rekreantů. Mezi vyhodnocením ještě zahrálo vedení Popolušku ve slovenštině s českým překladem. Získali jsme nakonec cenu za nejlepší dramatizaci. Já jsem byla docela zklamaná, ale Fižďa mě ubezpečila, že to bylo v pohodě.

Večer asi o půl třetí nás vytáhli na Ehm Behm. Na hlavu nám narazili kápě a vytáhli nás kamsi do lesa. My jsme šli se Šroubem. Když už se mu zdálo, že jsme dostatečně zmateni, pustil první - Janu, pak mě. Říkala jsem si, že v jednoduchosti je krása a podle řady stromů naproti, světel Ml. Boleslavi a Cassiopei jsem vyrazila. Po cestě přes pole a přes louku, po které chodíme na hry. Tam jsme se potkali s Janou a jako první dorazily do tábora. Chvíli po nás přišel Pepino a potom už jsme se scházeli všichni. Někteří však došli až druhý den ráno!!!

Hanka


čtvrtek 23.8.2001 - Den šestý

Budíček: 7:00
Hrázný: Eva
Hrázníci: Vodní Rajčátka

Po budíčku přišla rozcvička, na jejímž začátku jsme zjistili, že se Džeky a Jaspis ještě nevrátili z noční hry. Součástí rozcvičky byla i hra "Přines v puse co nejvíce vody do bandasky". Pak byl nástup, na němž V. Rajčátka vztyčila vlajku.

K snídani byl chléb s paštikou. Během snídaně dorazili Džeky a Jaspis do tábora s tím, že část noci proseděli na stromě kvůli divočákovi. Po snídani jsme měli přednášku o hospodaření a o drogách a sektách. Pak přesnídávka - meloun.

Po přednáškách následoval tréninkový match v softbalu.

K obědu byly špagety, na nichž si všichni pochutnali. Pak přišla přednáška o historii Skautu a Práškova vložka o přípravě her a skladbě týmu. Ke svačině byly vlnky.

O něco později byla hra Příběhy z depa, což byl štafetový závod dvojic, přičemž neběžící člen dvojice psal dopis běžícímu, jelikož se spolu nesměli bavit. 3. místo - Azimut a Ráďa, 2. místo - Jupp a Džeky, 1. místo - Šroub a Polárka.

Po závodě jsme se vykoupali, usušili, navečeřeli těstovin se zeleninou. Jelikož toto píšu s odstupem dvou dnů, již si nepamatuju, co bylo po večerním nástupu, na němž byly slavnostně sundány vlajky.

Už jsem si vzpomněl - psali jsme co nejvíce vodáckých názvů. To vedl Jupp.

Permoník


pátek 24.8.2001 - Den sedmý

Ráno jsme s jistou nechutí vstali a byla malá rozcvička. Nástup a snídaně = vánočka. Pak byl prčický turnaj v softbalu = "Žerball". Vyhráli modří - tedy i já. Pak jsme přišli a byl oběd = salát + rybí prsty. Pak oblíbené zápraží. Poté se šlo na pohádkovou procházku. Něco jako náš třídeňák, akorát na jeden den. tedy i přes noc. Šli jsme, kam jsme šli. Ale podle určitých pravidel. Měli jsme s sebou "Český snář", podle kterého jsme se řídili. Například uvidíte-li břízu, pokračujte na východ apod.

Večer jsme zalezli do lesa, kde jsme se rozhodli přečkat noc. Ráno jsem si vzala poslední koláč (ze čtyř) a měla jsem hlad. Později jsme naštěstí došli do obchodu.

Byla jsem ve skupině s Práškem a Diblou a byla to prča.

Jana


sobota 25.8.2001 - Den osmý - Český snář

Ráno jsme procitli asi ve tři čtvrtě na sedm. Nechtělo se nám nijak extrémně vstávat, a tak jsme spali vesele do devíti. Pak jsme se nasnídali, sbalili svých pár švestek a šli dál (vlastně zpět). Pokračovali jsme po cestě, ze které jsme večer sešli. Lezli jsme na cizí pozemek, brodili se bahno-potokem, ťapali bosí, sledovali vosí hnízda a tak podobně. Řekla bych, že naše cesta se stávala zajímavější a ještě k tomu bylo nádherně.

Na srazu jsme půl hodiny čekali na Práška a Diblinu skupinu. Mezitím jsme si sdělovali své zážitky a povídali si a nadávali na Práška. Před hodně pozdním obědem jsme měli přednášku o pravidlech, která platí pro VS při pobytu na vodě - s Vezírem. Na oběd byla kaše a maso (sice málo, ale mňam). Odpoledne jsme jezdili na 550, hráli sledě atd.

Potom nás čekala příprava dřeva - dojít na dřevo, vytvoření pagody a fabulí na oheň. Po večeři, byla polévka, se šlo k ohni. Tam se zpívalo, povídalo, hrálo a bylo fajn.

Hanka


neděle 26.8.2001 - Den devátý - Odjezd

Ráno byl nástup. Poté začalo balení věcí a také stanů. Myslím, že jsme dostali i najíst. Poklidilo se tábořiště a dostali jsme svačiny na cestu domů. Batohy se naložily do auta a odvezly na zastávku. Rozloučili jsme se a odešli směrem na vlak. Ten jsme stihli tak tak. Bylo hrozné vedro. Dojeli jsme do Mladé Boleslavi a přesedli do vlaku s nápisem Nymburk. Sedli jsme si a najednou vedle nás zastavil vlak také s nápisem Nymburk. A v něm jsme měli sedět. Tak jsme to přelítli do druhého vlaku. V Nymburku jsme dostali šok a zpívali pořád dokola písně, které jsme se naučili. Pak následoval Havl. Brod, Okříšky - tam se odpojil i Jaspis (jel do Třebíče) a my dojeli šťastni a unaveni do Znojma.

Jana

< Předchozí Další >