6.1.2001 - První oddílovka v novém roce

1. skupina

Na začátku oddílovky byl nástup, na kterém se vyhlásilo bodování za prosinec. O rozcvičku se přihlásil Vojta, Rozcvička byla dost drsná, až drastická. Běželo se na kravák, ke studánce a u Zeleňáku byla rozcvička a dvě hry. První hra byla taková, že jsme si stoupilna jednu nohu a druhou jsme se snažili udržet ve vzduchu. Vyhráli jsme já a Jana. Druhá hra spočívala v tom, že jsme se snažili jít co nejšvihlejší chůzí. Vyhrál jsem já s chůzí jménem "Davídek". Po této hře jsme se vrátili do loděnice a tam byl další nástup.

Na ten zavítali tři králové (Jana, Pálka, Marie) a řekli, že musíme sehnat tři dary pro Ježíška. Jana nám dala zprávu v ázetce, ve které jsme se měli dozvědět, co a jak. Po nástupu jsme šli luštit. Ve zprávě jsme se dozvěděli, že máme donést životadárnou rostlinu, oheň a posvátnou vodu. Takže jsme se rozběhli ke studánce, kde byla babka kořenářka - Skotík. Požádali jsme ji, aby nám dala rostlinu. My jsme si ji museli najít a byla to babka. Ale abychom mohli jít dále, museli jsme odpovědět na otázku, proč je Baltazar černý. My jsme nevěděli odpověď, a proto jsme šli na Zeleňák pro nápovědu. Odpověď byla taková, že Baltazar byl černý od slunce. Skotík nás poslal k jeskyňce. Ještě na silnici pod jeskyňkou nás zastavili Pálka s Marií. My jsme museli uhádnout osobnost, kterou si myslel Marie. Byl to John Lenon. Potom nás tedy pustili k černokněžníkovi - Hance.

Ta nám řekla, že si musíme donést něco, na čem můžeme přenášet oheň. My jsme si donesli svíčku a petrolejku. Hanka se nás zeptala, k čemu je petrolej a co to je a kdo je Ježíšek. Nakonec jsme se dostali i odsud. Hanka nás poslala na vyhlídku. Tam byl provaz ve výšce cca 1 m a měli jsme se dostat na druhou stranu (viz Žďáry). Překonali jsme i toto a už nám chyběla jen posvátná voda. Ta byla u Pindruše - víly Amálky v Gránicích. Tam byl úkol takový, že jsme se měli napít příšerně studené vody a donést ji v puse do kelímku, který byl asi 10 metrů od místa, kde jsme se napili. Když jsme naplnili kelímek vodou, dostali jsme lahvičku s vodou a vrátili se do loděnice.

Zanedlouho po nás došel i zbytek. Přesně na nástup. Tam jsme odevzdali dary. Babky, jako životodárnou rostlinu, prášek, který byl solidní humáč jako oheň a lahvičku s vodou jako životodárnou vodu. Nakonec nám Jana rozdala čokoládové penízky jako odměnu.

Radek


2. skupina

Tuto sobotu k nám zavítali tři králové a požádali nás o tři dary, které by mohli předat Ježíškovi, a dali nám zašifrovanou zprávu. Po rozluštění této zprávy jsme se dozvěděli, že máme jí ke studánce za čarodějnicí, která nám dá kytici, a proto jsme běželi k prameni, kde jsme uviděli Skotíka, která měla být jako čarodějka. Nejdříve se na nás zlobila, že jsme ji probudili, ale když jsme jí řekli, že bychom chtěli dar pro Ježíška, tak nám řekla otázku a tu jsme jí měli zodpovědět. Otázka byla lehká a ona nám pak poradila, že máme jít k černokněžníkovi.

Když jsme k Hance doběhli, požádali jsme ji o oheň, ale ona řekla, že nemáme nic, do čeho bychom oheň dali. Běželi jsme do loděnice pro lampu. Pak jsme jí museli vysvětlit, co to lampa je a ona nám oheň dala. Pak, že máme jít nahoru na vyhlídku, že je tam brána, ale že je tam i démon, který nám bude škodit. Když jsme tam přišli, uviděli jsme lano natažené na dvou stromech ve výšce pasu a démon nám řekl, že se přes to lano musíme dostat, aniž bychom se ho dotkli, a proto jsme menší děcka přes to lano rovnou naházeli a potom jsme tam zůstali čtyři větší - já, Petr, Martin, Dáša - a nevěděli jsme, co dál. Proto jsem udělal kozu a oni přese mě přelezli. Pak jsem to lano musel přeskočit. Na poprvé se mi to nepovedlo, ale pak ano. Pak jsme museli jít za vílou Amálkou, která byla smutná, že jí vyschla studánka, což byl kelímek, do kterého jsem vodu nabranou z láhve museli nanosit. Když jsme tak učinili, tak nám víla Amálka – Pindruše dala poslední dar - čistou vodu.

Potom jsme šli k loděnici, kde byl nástup, předání darů třem králům, za což nám velmi poděkovali a dali nám nějaké čokolády. Pak byl pokřik a rozchod domů.

Ríša

Další >