2.12.2000 - Mohyla

Když nastal den, co jsme měli jít k mohyle, tak jsem strašně spěchal. Šli jsme parkem Podyjí kolem řeky, byli jsme se podívat do jeskyně. Bylo to tam super, ale velká tma, tak jsme si měli vzít svíčky. Až jsme si ji prohlédli, šli jsme dál. Potom jsme hráli hru s morseovkou. Hanka a Jana nám ji diktovaly. Vyšlo v ní, že máme najít jednu paní a říct jí heslo smrdíš. Pak jsme došli k mohyle. Radek a Leoš ji otvírali a začaly se vkládat a vyndávat věci. Ríša tam dal kápézetku, Leoš nůž atd. Pak jsme šli zpátky. Až jsme došli k loděnici, dali jsme si pokřik a rozešli jsme se do svých domovů.

Jura

Dodatky

Nejvíce se mi na výletě k mohyle líbilo, jak jsme hledali Helenu. Nejdřív nám Hanka a Jana vysílaly morseovku, že máme jít nahoru po suti a vyhledat Helenu, kterou hrála Kamila, a říct jí, že smrdí. Po cestě nahorumě Jirka předběhl, ale stejně jsem ji našla jako první. Dostala jsem pokyn jít pořád nahoru, ale odtud mě vrátili zase kousek zpátky. Kamilu jsem viděla už z dálky. Schovávala se za kamenem před Jirkou, který šel z druhé strany. Pak jsem se zase vrátila nahoru a čekala na ostatní!

Anička

< Předchozí Další >