Stručná historie skautingu

29.03.2015 | Kategorie: Novinky

Protože se nám blíží Svojsíkův závod, pověsil jsem sem stručnou historii skautingu.

Anglický generál Robert Baden-Powel získal zkušenosti na vojenských výpravách převážně v Indii. Po odchodu z aktivní služby se začal zajímat o mladou generaci a vytvořil pro ně příručku Skauting pro chlapce (skaut z anglického scout – průzkumník, stopař, zvěd). V roce 1907 uspořádal s 20 chlapci první tábor na ostrůvku Browsea v Anglii. Tato událost se datuje jako vznik Skautingu. Pořádal přednášky a Skauting se začal velice rychle šířit po celém světě.

Ernest Thomson Seton založil první předskautskou skupinu v Americe a následně se stal se prvním Skautským náčelníkem v USA.

Zakladatel českého skautingu byl Antonín Benjamín Svojsík. V roce 1912 uspořádal první skautský tábor u nás, ale až v roce 1914 se podařilo registrovat spolek Junák-český skaut u rakousko-uherských ůřadů, které nebyli jeho počínání nakloněni. Stal se vrchním vůdcem českého skautingu.

Junák byl vždy nepolitickou organizací a snažil se vychovávat mladé lidi k lásce k vlasti. Proto byl trnem v oku všem nedemokratickým vládám po celém světě. V Československu byl poprvé Junák zlikvidován v roce 1940, kdy nacisté zabavili veškerý majetek Junáka, přepadli a rozehnali některé Junácké tábory. Po skončení 2. světové války byl Česky skauting velice rychle obnoven a v letech 1945-1948 měl v Československu na 250 000 členů.

Po komunistickém puči v roce 1948 byl Junák začleněn do Pionýrské organizace a po několikaletém boji představitelů Skautu byl Junák v roce 1951 oficiálně zrušen. Nejvyšší představitelé Junáka byli ve smyšlených soudních procesech odsuzováni k mnohaletým trestům.

V roce 1968, kdy se komunistický režim snažil o reformu se podařilo český skauting obnovit. Opět vznikali oddíly ve všech koutech Československa, mimo jiné 19. listopadu 1969 ve Znojmě 1. oddíl vodních skautů. Ovšem po vojenském potlačení demokratizace socialismu byla v roce 1970 činnost Junáka opět potlačena.

Junák se podařilo opět vzkřísit po převratu, tzv. Sametové revoluci, v roce 1989 a od té doby funguje až do dnešních dnů pod názvem Junák - svaz skautů a skautek ČR.